Energetische healing

Energetische healing

Een energetische healing is een schoonmaak van het energieveld om iemand heen en het energiesysteem in het lichaam. Als spiritueel wezen, ben je gemaakt van energie. Bij een energetische healing geeft jouw energetisch lichaam zelf aan wat geheeld wil worden. Als je in balans bent dan is er een stroom van energie door je aura, energie kanalen en chakra’s en ben je in een staat van welzijn. Als je energie geblokkeerd is en je uit balans bent, dan is er een tekort aan welzijn of kan er sprake zijn van een ziekte. Energetische healing helpt je om deze stroom spirituele energie door je systeem te herstellen. Als je eigen energie vrij stroomt, dan kun je jezelf helen.

 

Het kan zijn dat je energetisch veld vervuild is geraakt en dit geeft een reactie in je energiehuishouding (gezondheid). Een healing helpt om deze energetische vervuiling op te schonen. Het kan ook zijn dat er conditioneringen zijn of patronen uit je kindertijd of inprentingen uit vorige levens, die een blokkade vormen, waardoor de energie niet stroomt. Met een healing kunnen blokkades worden weggenomen. Voor een healing hoef je echter niets te ‘mankeren’, je kunt het ook zien als een vorm van aandacht geven aan jezelf. 

Voorbeelden van klachten waar je last van zou kunnen hebben en waarvoor een healing kan helpen:

-    Moeheid

-    Stress

-    Concentratie- en aandachtsproblemen

-    Fysieke klachten of pijnklachten

-    (Overweldigende) Emoties

-    Problemen in een relatie (met partner, vriend, kennis, familielid, collega, etc.)

-    Te veel verantwoordelijkheid op je nemen

-    Te veel geven aan anderen

-    Hoge eisen stellen aan jezelf of erg perfectionistisch zijn

-    Controledrang

-    Moeite om ergens te aarden

-    Moeite met stappen zetten of keuzes maken

-    Afwezig voelen

 

Wat is het effect van een healing?

Een healing werkt op fysiek-, emotioneel -, en/of mentaal niveau. Healingen zijn een geweldige manier om blokkades op te heffen, ongewenste energie af te voeren en om je eigen energie weer goed te laten stromen, zodat je kan helen. Je kunt het ervaren als een energetische innerlijke zachte massage. Een healing werkt over het algemeen heel ontspannend. Healingen kunnen langere tijd door werken, zodat je bijvoorbeeld die nacht beter slaapt. Het kan ook zijn dat je pas een dag of week later effect merkt.

 

Hoe gaat de healing in zijn werk?

Bij een energetische healing hebben we eerst een kort gesprek over de reden van je komst en eventueel een vraag die je hebt. Na het gesprek mag je gaan liggen op de behandeltafel of andere plek die geschikt is om op te gaan liggen, zoals een bank. Jij mag je ontspannen, je ogen sluiten, jij hoeft niks te doen.

Ik start de behandeling, zal zorgen voor gronding en laat me leiden door mijn handen en mijn intuïtie. Mijn handen gaan daar naar toe op jouw lichaam, waar je energetisch lichaam aandacht vraagt, waar het zich geblokkeerd voelt. Ik raak je voeten aan en soms je lichaam, maar meestal zijn mijn handen op enige afstand van je lichaam bezig.

Ik vertel tijdens de behandeling wat ik zie of hoor als dat aan de orde is. Het kan zijn dat ik toestemming aan jou moet vragen om iets te doen.

Na afloop van de sessie praten we na over wat er gebeurde tijdens de behandeling en hoe het voor jou was.

 

Een behandeling inclusief voor- en nagesprek duurt circa 1,5 uur.

 

Contactgegevens

Hanneke Wiegers

06 30487973

hanneke@johannakleurrijkbewust.nl

 

Behandelruimte:

Graafschap 145

of Springweg 82

te Utrecht

Johanna Kleurrijk Bewust

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder het nummer: 68185057

Lid van de NWP