Energetisch harmoniseren (Tara touch)

Energetisch harmoniseren (Tara touch)

Tara touch is ondersteunend voor het zelfgenezend vermogen en versterkt je vitaliteit. Een behandeling kan verder de volgende effecten hebben:

- Tara touch kan ontspannend werken

- Tara touch kan pijn verminderen en de pijnbeleving veranderen

- Tara touch kan angst doen afnemen

- Na een Tara touch behandeling slapen mensen vaak beter.

- Tara touch kan wondgenezing bevorderen.

- Tara touch kan jeuk verminderen.

 

Stukje historie

Energetisch harmoniseren (Tara touch) is gebaseerd op Therapeutic touch. Therapeutic

touch is 40 jaar geleden ontwikkeld in de Verenigde Staten als een verpleegkundige

interventie en is in een aantal landen een onderdeel van de opleiding tot verpleegkundige.

De gedachte achter Therapeutic touch is dat de mens een open energiesysteem is en dat

de stroom van energie beïnvloed kan worden. De theorie van de menselijke energiestromen

is al meer dan 2000 jaar oud. Chinese artsen gebruiken deze kennis voor de behandeling van ziektes. Als een mens gezond is, stroomt de energie vrij en evenwichtig om en door de mens heen, zodat het hele organisme gevoed wordt. Bij ziekte is de energiestroom gestagneerd, ontregeld of verzwakt. Met Therapeutic touch brengt de behandelaar het energieveld

weer in balans. Hij of zij geneest niet, maar versterkt het zelfgenezend vermogen van de patiënt en ondersteunt daarmee

eventuele andere behandelingen.

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een behandeling hoeft u zich niet te ontkleden.

Een behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Ik kan in deze behandeling gebruik maken van bergkristallen als u dat wilt. De bergkristallen maken de ervaring nog dieper.

 

Wat voor reacties kunnen er optreden na een behandeling?

Zowel tijdens als na de behandeling kunt u uiteenlopende reacties verwachten. Tijdens de behandeling kunt u warmte of koude voelen, tintelingen, moeheid of juist vitaliteit. Na de behandeling is er vaak een gevoel van loomheid en ontspanning en soms een schijnbare verergering van de klachten. Meestal duurt dit enkele dagen tot een week, daarna ontstaat er een nieuw evenwicht. Tussen de opeenvolgende Tara touch behandelingen zit minimaal een week. Soms zijn meerdere behandelingen nodig voordat de patiënt een reactie bemerkt.

Net als bij Therapeutic touch breng ik bij Tara touch het energieveld weer in balans door het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan te spreken. Daarbij worden ook de chakra’s en het energieveld van het aura geharmoniseerd. Ik maak bij de behandeling vaak gebruik van kleuren en/of symbolen, die mij binnenvallen en specifiek voor die persoon zijn op dat moment.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Tijdens de behandeling zal ik met de handen, op enige afstand van het lichaam, het energieveld van u aftasten. Met strijkende bewegingen wordt het energieveld geactiveerd en waar nodig energie toegevoegd.

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, zal ik uw rug, onderbenen en voeten aanraken. U kunt tijdens de behandeling gerust praten wat u ervaart, u mag ook in stilte uw ogen sluiten. 

Contactgegevens

Hanneke Wiegers

06 30487973

hanneke@johannakleurrijkbewust.nl

 

Behandelruimte:

Graafschap 145

of Springweg 82

te Utrecht

Johanna Kleurrijk Bewust

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder het nummer: 68185057

Lid van de NWP