Vergoeding

Vergoedingen voor de verschillende behandelingen, voorwaarden en privacy.

De vergoedingen zijn inclusief BTW.

 

Energetische therapie

Onder het motto een nieuwe wereld begint bij jezelf, heb ik besloten om vanaf heden (13 maart 2019) geen geld meer te vragen voor energetische behandelingen zoals healings en coaching. Het voelt niet juist om voor dit "werk" een factuur uit te schrijven. 

Degene, die behandeld is, staat het daarentegen wel vrij om naar eigen inzicht een donatie te geven voor de behandeling op basis van wat hij of zij het waard vindt. 

Hieronder staan de indicaties van tarieven om je een idee te geven. Verder laat ik het vrij.


Energetische healing: € 70,- per uur 

Energetisch harmoniseren (Tara touch): € 35,-

Kristalhealing: € 60,-

Coaching: € 70,- per uur


Homeopathie

De tarieven voor homeopathie blijven wel van kracht (13 maart 2019).

1e consult volwassene (1,5-2 uur): € 115,-

1e consult kind tot 12 jaar (1-1,5 uur): € 95,-

vervolgconsult (0,5 uur): € 45,-

vervolgconsult (0,5-1 uur): € 85,-

Acuut consult: € 55,-

Telefonisch/email consult: € 45,-

 

Cursus homeopathische EHBO: € 200,-

 

Als lid van de beroepsvereniging kunt u de kosten van het consult terug krijgen van de verzekering als u aanvullend bent verzekerd. Een overzicht is te vinden op de website van de NWP.

 

Huisbezoek

Er kunnen reiskosten in rekening worden gebracht indien nodig.

 

Voorwaarden

 • Ik ontvang bij het maken van een afspraak graag je volledige naam, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum.
 • Ik ontvang van jou alle nodige informatie over lichamelijke  klachten, medicaties, medicijnen, ziektes en  ernstige psychische problemen als hiervan sprake is.
 • Je bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor je eigen proces. Ik geef bedding en begeleiding, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden. Ik geef geen informatie over behandelingen aan derden.
 • Mocht een sessie langer dan een kwartier uitlopen, bereken ik de extra tijd. Mocht je dit niet willen dan kun je dat aangeven.
 • Een afspraak kan 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Voor niet of later geannuleerde afspraken wordt de helft van de kosten in rekening gebracht.
 • Betaling kan contant of op basis van een factuur, die je ontvangt via de mail, binnen 2 weken na behandeling.

 

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelaar, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend homeopaat en therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Het kan nodig zijn om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. 
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de factuur

Op de factuur, die je van mij ontvangt, staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. Dit geldt alleen voor de facturen van een homeopathische behandeling.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, consult homeopathie
 • de kosten van het consult

 

Klachten

Als je ontevreden bent over de behandeling wil je dan eerst contact met mij opnemen? In het kader van de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)  volg ik de richtlijnen volgens de beroepsvereniging NWP. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je terecht bij de KAB. Er is een tuchtrechtsprocedure via de NWP.

 

 

Contactgegevens

Hanneke Wiegers

06 30487973

hanneke@johannakleurrijkbewust.nl

 

Behandelruimte:

Graafschap 145

of Springweg 82

te Utrecht

Johanna Kleurrijk Bewust

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder het nummer: 68185057

Lid van de NWP